ondernemersraad

In de tweede helft van 2015 zal een lijst wetsvoorstellen door de Tweede en Eerste Kamer worden bekrachtigd. Een aantal van de wijzigingen is van belang voor de Ondernemingsraad (OR).

1. Wetsvoorstel algemeen nieuw pensioenfonds

Voor werkgevers komt er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe mogelijkheid om het pensioen van de werknemers te regelen: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit fonds kent lagere uitvoeringskosten dan de huidige mogelijkheden, zoals een ondernemingspensioenfonds. De afgelopen jaren zijn een groot aantal ondernemingspensioenfondsen al verdwenen. Veel werkgevers willen bovendien helemaal af van het ondernemingspensioenfonds. Het APF biedt werkgevers de mogelijkheid binnen één sector een gezamenlijke regeling op te zetten. Door op grotere schaal samen te werken worden de kosten van pensioenopbouw lager.

APF

2. Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd:

Per 1 januari 2016 komen er tevens maatregelen om werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker te maken. De werkgever hoeft bij ziekte het loon maximaal 13 weken door te betalen in plaats van 104. Ook kan de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer meer tijdelijke contracten aanbieden. Er komt een evaluatie van deze wetswijzigingen door in de eerste twee jaar na inwerkingtreding de effecten hiervan te meten.

3. Gewijzigde bevoegdheden van de OR

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) komt per 1 juli 2016 een wijziging vanwege de regeling van topbeloningen. De OR krijgt meer bevoegdheden om het gesprek aan te gaan over de gewenste beloningsverhoudingen in de organisatie. Ook wordt het instemmingsrecht bij pensioenregelingen gewijzigd, dit wordt duidelijker en eenvoudiger gemaakt.

4. Wijziging Arbowet

De Arbowet wordt per 1 juli 2016 gewijzigd wat de bedrijfsgezondheidszorg betreft. Zo krijgt de OR instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker, en worden diens rol en de rol van de bedrijfsarts versterkt. Dit zijn twee van de voorgenomen maatregelen om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten.

 

Reacties zijn gesloten.