Staatssecretaris Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan voor het verbeteren van het pensioenstelsel. De afgelopen tijd heeft het kabinet al aanpassingen van het huidige stelsel doorgevoerd. Toch zijn steeds meer mensen onzeker over hun pensioen. De financiële crisis heeft namelijk aangetoond dat de pensioenuitkeringen niet zo vaststaand zijn als in het verleden het geval bleek te zijn. De arbeidsmarkt verandert, mensen werken langer, ze richten hun leven anders in en worden ouder. Daarom zijn ingrijpender aanpassingen van het pensioenstelsel noodzakelijk.

Zorgen over de toekomst

Maar liefst 7 op de 10 Nederlanders maakt zich zorgen over zijn of haar pensioen, dat blijkt uit onderzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Voornamelijk jongeren zijn er niet zeker van dat zij in de toekomst wel genoeg geld zullen hebben om rond te komen. Door de lage rente zijn de uitkeringen op dit moment ontzettend laag. Pensioenfondsen hebben dit echter nooit eerder gecommuniceerd. De hoogte van de uitkering is bepalend voor de uitkering. Het is dus verstandig om meer bezig te zijn met je pensioen. Zo kun je online je lijfrente uitkering berekenen of deskundig advies inschakelen. In onderstaand filmpje van Radar wordt uitgelegd waar het mis is gegaan met ons pensioen.

Doelen van een beter pensioenstelsel

Belangrijke doelen voor een vernieuwd stelsel zijn onder andere:

  • Het voorkomen van een terugval in de levensstandaard na het pensioen
  • Een transparant en op maat gesneden pensioen
  • Een goed pensioen als gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werkenden
  • Zorgen dat mensen weer vertrouwen in het pensioenstelsel hebben.

Om dit te bereiken heeft het kabinet een aantal varianten van mogelijk nieuwe pensioenstelsels onderzocht: optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst, persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, keuzes binnen een algemeen verplichte pensioenopbouw, vrijwillig individueel pensioen, en een nationaal pensioen.

huidig pensioen

Hoofdlijnen voor het vernieuwde pensioen

Uit dit onderzoek kwamen vier hoofdlijnen naar voren.

  1. Iedereen die op de arbeidsmarkt actief is moet en toereikend pensioen kunnen opbouwen. Ook mensen die dat nu niet kunnen, zoals flexwerkers, krijgen hiertoe de mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld via een speciaal fonds.
  2. In het nieuwe stelsel moet de premie in verhouding staan tot de pensioenaanspraken, oftewel het stelsel moet actuarieel correct zijn.
  3. Een transparante pensioenopbouw. Iedereen moet zijn of haar pensioenopbouw eenvoudig kunnen controleren. De risico’s die de opbouw met zich meebrengt moeten wel inzichtelijk zijn in het nieuwe stelsel
  4. Betere aansluiting van de pensioenregeling op een pensioendeelnemer. Maatwerk moet mogelijk zijn. Het pensioen moet door middel van keuzemogelijkheden afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie.

Hoe nu verder?

Het is nog niet bekend hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen zien, dit moet blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de tweede kamer stuurt.  Het nieuwee pensioenstelsel zal vorm worden gegeven in overleg met de pensioenfondsen, verzekeraars en sociale partners.

Reacties zijn gesloten.