goede doelen

We helpen anderen nog steeds graag, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De werkgroep filantropische studies doet elke twee jaar onderzoek naar ons geefgedrag en publiceerden onlangs de resultaten van ‘Geven in Nederland 2015’. De belangrijkste conclusie? Er was een aantal jaar geleden dan wel een daling in het vertrouwen in goede doelen, van een daling van giften aan organisaties is geen sprake. Nederlanders hebben zelfs iets meer geld hieraan uitgegeven. Waar in 2011 €4,3 miljard werd gedoneerd, stond de teller in 2013 op €4,4 miljard. Het gedaalde vertrouwen en de economische crisis blijken onze donaties aan goede doelen dus niet in de weg te zitten.

Aan wie geven we ons geld?

In het onderzoek worden 8 maatschappelijke en goede doelen onderscheiden: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen. Dit zijn de belangrijkste conclusies over ons geefgedrag:

  • Het meeste geld ging naar goede doelen op het gebied van (1) kerk en levensbeschouwing.
  • Het minste geld gaven we uit aan (5) onderwijs en onderzoek en (6) cultuur. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat veel mensen er vanuit gaan dat de overheid deze sectoren financiert.
  • Elk huishouden gaf zijn geld voornamelijk uit aan (2) gezondheid. Daarna volgen (4) milieu, natuur en dierenbescherming en (3) internationale hulp.
  • Wie vanuit een nalatenschap geld overdroeg aan een goed doel, deed dat vooral naar goede doelen op het gebied van (2) gezondheid.
  • 78% van de Nederlands doneerde geld via de collectebus.

Zelf een donatie doen? Let dan op het keurmerk of ANBI-status om je keus te maken.

Verschillen tussen huishoudens

We gaven weliswaar meer geld, maar we doen het wel met kleinere giften. Bovendien wordt het totaalbedrag bijeengebracht door minder huishoudens. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van het totaalbedrag afkomstig is van slechts 20% van de huishoudens. Zo geeft 1,5% meer dan €2000 aan goede doelen, wat een kwart van het totaalbedrag is. Terwijl een kwart van de huishoudens minder geeft dan 25 euro per jaar en ongeveer 12% helemaal niets schenkt. Een groot deel van de grote giften is dus afkomstig van Nederlanders met een groot vermogen.

Ook het hoge bedrag voor organisaties aan kerk en levensbeschouwing geeft een vertekend beeld. Dit bedrag is afkomstig van minder dan 29% van de huishoudens. Organisaties doen er dus goed aan om gulle gevers tevreden te houden. Nog beter voor goede doelen is om sponsors te zoeken. In 2013 ontvingen goede doelen namelijk €1,7 miljard van ruim 70% van de bedrijven in Nederland. Het belangrijkste doel van bedrijven is sport en recreatie.

Reacties zijn gesloten.