In de spotlight

HIVOS

Deze Nederlandse organisatie kenmerkt zich door het vertrouwen in de kracht en creativiteit van de mensen die zij willen helpen. HIVOS is voornamelijk actief in Zuidelijk en Oost-Afrika, India, Zuidoost-Azië en Zuid- en Midden-Amerika. Zij werken samen met lokale organisaties die streven naar een vrije, eerlijke en duurzame wereld.
hivos_logo

oneMen

Kleinschalige projecten hebben vaak een grote impact in de lokale leefgemeenschappen. Deze projecten worden vaak door enthousiaste lokale pioniers gestart. Zij kunnen rekenen op de steun van oneMen. De organisatie maakt onderdeel uit van MIVA, dat pioniers wereldwijd ondersteunt met vervoers- en communicatiemiddelen.

logo

VSO

Voluntary Services Overseas, of kortweg VSO, is reeds 50 jaar actief met het uitzenden van vrijwilligers over de hele wereld. Sinds 1989 is VSO ook actief in Nederland. Kennisuitwisseling is de kern van de VSO-filosofie. Specialisten worden uitgezonden naar ontwikkelingsgebieden, waar zij hun kennis delen met de plaatselijke bevolking.

logo-trans_tcm80-30849

De Regenboogboom

De stichting helpt kinderen met een handicap, trauma of ziekte hun eigen innerlijke kracht te (her)ontdekken. Met liedjes en verhalen worden kinderen naar het Regenboogbos geleid, waar geen angst, pijn of verdriet is. Een plek voor fantasie en dromen.

Logo Regenboogboom

Stichting Personal Service Dogs

Gekwalificeerde hulphonden die mensen met een motorische functiebeperking in het dagelijks leven bijstaan. De stichtingstreeft ernaar de hulphonden kosteloos beschikbaar te stellen aan hen die het nodig hebben.

lo-servicedogs

Stichting de Zon

Kunst en zorg, twee sectoren die voortdurend onder de bezuinigingsdruk te leiden hebben. De professionele acteurs van deze kleine stichting zetten zich met veel liefde en enthousiasme in om muziek en theaterprojecten te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het interactieve belevingstheater stimuleert de kinderen tot het gebruik van al hun zintuigen.

8a3a6627ac-ZINDERLING Lef festival (4)

Young in Prison

Jongeren, vaak nog kinderen, zitten wereldwijd in gevangenissen. Young in Prison (YiP) wil met concrete en constructieve oplossingen deze, vaak vergeten, groep kinderen weer laten deelnemen aan de samenleving. YiP is voornamelijk actief in Afrika en Latijns Amerika. De re-integratieprogramma’s zijn gebaseerd op creativiteit en zelfexpressie.

logo

Vereniging Kust & Zee

Duurzaam gebruik en ontwikkeling van de kuststrook en de zee, waaronder toerisme, duurzame visserij en duurzame energiebronnen, zijn de aandachtspunten van deze vereniging. Er worden campagnes gevoerd voor een gezonde zee.

top2schildpad

Stichting Smiles

Activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren met een beperking, handicap of ziekte, dat is waar Stichting Smiles zich voor inzet. Bij activiteiten kun je bijvoorbeeld denken aan een survival, modellenshow of een integratie project. De activiteiten worden gratis aangeboden.

stichting_smiles

Er zijn nog tal van andere goeden doelen. Wil je meer goede doelen of misschien zoek je een specifieke instelling die bij jouw persoonlijke criteria past, dan zijn er op het internet diverse sites te vinden met interessante organisaties.