De groep ZZPers in Nederland blijft groeien. Een groot deel hiervan bouwt nauwelijks of geen pensioen op. De Wet en regelgeving qua pensioen zijn in Nederland voornamelijk rondom de relatie werkgever en werknemer geregeld. Een ZZP’er moet dus zelf initiatief nemen om een pensioen op te bouwen, dit kan echter voor problemen zorgen. Om die toekomstige financiële zekerheid van werknemers ook door te trekken naar ZZP’ers heeft de AFM opgeroepen tot het oprichten van een pensioenfonds. Alle ZZP’ers zouden hier verplicht aan moeten bijdragen zodat het groeiende pensioengat tussen reguliere werknemers en ZZP’ers gedicht zal kunnen worden. Goed voor de ZZP’er die ook een aanvullend pensioen op wil bouwen.

Ideologische en praktische bezwaren

In eerste instantie klinkt het voorstel logisch en lijkt het alleen maar voordelen te kennen. Toch zijn er al meerdere redenen waarom dit pensioenfonds waarschijnlijk niet gaat werken

ZZP’ers zijn geen werknemers

AFM-bestuurder Harman Korte vindt het niet logisch dat de ene groep werkenden wel verplicht is om zijn pensioen te sparen terwijl anderen dat niet zijn. En dit terwijl studies laten zien dat mensen vaak geneigd zijn te weinig en te laat te sparen voor hun pensioen. Echter zijn ZZP’ers ondernemers en geen werknemers. Ondernemers hebben andere financiële risico’s en kansen dan werknemers. Door dit grote verschil is er ook een ander financieel plan nodig. Als ondernemers verplicht zijn om te sparen voor hun pensioen blokkeert dit diverse mogelijkheden en wordt het moeilijk om een onafhankelijke financiële planning op te stellen.

pensioen-opbouw-zzper_558x284

AFM heeft geen zeggenschap

De AFM houdt enkel toezicht op de communicatie van de pensioenfondsen, maar heeft geen zeggenschap. De Nederlandsche Bank is namelijk de toezichthouder op de fondsen zelf. De AFM bracht enkel haar mening naar voren in de Nationale Pensioendialoog waar Staatssecretaris Jetta Klijnsma mee op de proppen kwam.

Bedrijfstakpensioenfonds is niet van deze tijd

Voor veel werknemers is het een verplichting om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Ze hebben hierin geen enkele keuzevrijheid, draait het fonds slecht? dan heb je gewoon pech. Dit stelsel gaat al decennialang mee maar staat inmiddels zwaar ter discussie. Een nieuw bedrijfstakpensioenfonds opstarten staat dus haaks op de maatschappelijke ontwikkelingen. Als ZZP’er kun je gebruik maken van diverse mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen.

Overige mogelijkheden

In een al ver individualiseerde arbeidsmarkt zijn collectieve vormen opgelegd vanuit hogerhand wellicht niet de beste oplossing. Gelukkig zijn er nog altijd mogelijkheden om als ZZP’er vrijblijvend pensioen op te bouwen.

1. Zelf sparen

Je kunt er voor kiezen om zelf een spaarrekening te openen en daar te sparen voor je oude dag. Het voordeel hiervan is dat de hoogte van je inleg, de spaarduur en de eventuele opname geheel vrijblijvend is. Echter heb je hier geen fiscaal voordeel omdat je vermogensbelasting moet betalen over je spaartegoed.

2. Banksparen

Bij banksparen vult u het pensioen aan door een vermogen op te bouwen. Je spaart op een geblokkeerde rekening waarvan je de duurperiode vooraf opgeeft. Wanneer je gebruik maakt van banksparen hoef je geen vermogensbelasting te betalen over je inleg en daarnaast is de inleg aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het tegoed dat je op hebt gebouwd is echter niet tussentijds opneembaar. Op de einddatum ontvang je het ingelegde bedrag aan de hand van een periodieke uitkering.

3. Koopsompolis

Bij een koopsompolis leg je eenmalig geld in waar je in de toekomst gebruik van kunt maken. Het voordeel van een koopsompolis is dat het veel fiscale voordelen oplevert want de premie is jaarlijks aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In enkele gevallen is het mogelijk om tussentijds kosteloos bij te storten. De bank of verzekeraar gaat vervolgens beleggen met het bedrag dat je hebt ingelegd. Op het moment dat je met pensioen gaat, ontvang je een uitkering.

Reacties zijn gesloten.