Een helpende hand…

Als het met Nederland goed gaat, is de Nederlander van oudsher ook best bereid de helpende hand te reiken aan hen die het minder goed hebben getroffen. In ons land hebben goede doelen altijd op een gulle steun kunnen rekenen; het blijkt dat we graag helpen de wereld een beetje beter te maken.
Wie in Nederland een goed doel zoekt, heeft een ruime keus. Er zijn in ons land vele duizenden goeden doelen geregistreerd. Alleen al in het ANBI-register van de belastingdienst bevat meer dan 50.000 goede doelen. Grote en kleine organisaties, ze zijn allemaal op zoek naar hun donateurs. Hoe maak je nu de keus wie je wilt helpen?

Goede doelen en betrouwbaarheid
In het verleden zijn er nog wel eens problemen geweest met de besteding van het geld dat bestemd was voor het goede doel. Hierdoor werd nog eens extra duidelijk dat er een behoefte was aan onafhankelijke keurmerken voor goede doelen.

Het blijkt dat vertrouwen veruit de meest belangrijke beslissingsfactor is bij het selecteren van een goed doel. Er zijn in Nederland verschillende keurmerken met elk hun eigen criteria. Een keurmerk is natuurlijk geen garantie, maar geeft je toch enigszins wat meer zekerheid met betrekking tot de besteding van de gelden.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Logo CBF

Het CBK-keur voor goede doelen is waarschijnlijk het meest bekende keurmerk in Nederland. Het CBF controleert niet of projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd, maar vereist financiële verantwoording van besteding van de gelden en transparantie van de organisaties. Aan het voeren van dit keurmerk zijn kosten verbonden.

Keurmerk Goede Doelen
Dit keurmerk kunnen enkel organisaties verkrijgen die reeds een zogenaamde ANBI-status van de belastingdienst hebben verkregen. Dit keurmerk richt zich voornamelijk op de effectiviteit van de activiteiten van een organisatie en de verschaffing van informatie aan de donateurs. Het voornaamste doel van het Keurmerk Goede Doelen is, dat de organisaties inzicht geven in hun prestaties en dat ze optimaal presteren.

ANBI-status
Goede doelen die bij de belastingdienst een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben, moeten aan de rapportagevoorwaarden van de de Belastingen voldoen. Het is geen keurmerk, maar dit geeft enige zekerheid omtrent de financiële verantwoording van de gelden. De ANBI-status geeft verscheidene voordelen , zowel voor de organisatie als voor de donateurs.

ANBI-1

Selectie van het goede doel
Een aantal punten die je een houvast kunnen bieden, indien je een goed doel wilt vinden dat bij jou past:

  • Veel organisaties werken vanuit een religieuze achtergrond. Vind je dat belangrijk, of maakt het niet uit?
  • Op welk terrein moet de organisatie actief zijn? Onderwijs, cultuur of gezondheidszorg om maar eens wat op te noemen.
  • Wil je enkel een Nederlandse organisatie steunen, of mogen het ook buitenlandse organisaties zijn?
  • Zoek je een (overkoepelende) organisatie die jouw geld doorstuurt, of wil je een organisatie steunen die het veldwerk doet?

Als je deze vragen hebt beantwoord, heb je in ieder geval al een vrij duidelijk beeld van wat jij wilt dat er met jouw geld gebeurd.