goede doelen

Sinds 2014 herstelt de economie zich, maar dalen de opbrengsten van goede doelen. Dit meldt een artikel in De Volkskrant van juli jongstleden. De 25 grootste goede doelen wisten uit fondsenwerving 760 miljoen euro te halen, 0,1% minder dan daarvoor.

Goede doelen zagen hun opbrengsten dalen na de kredietcrisis in 2009 en na de eurocrisis in 2012. Via collectes, giften en nalatenschappen wisten zij in de tussenliggende periode echter wel meer geld binnen te halen dan vóór 2008 het geval was. Daarom lagen hun opbrengsten wel hoger dan voor de beide crises.

Fondswerving goede doelenSpecifieke factoren

Bij een aantal goede doelen spelen bij de tegenvallende opbrengsten specifieke factoren een rol. KWF Kankerbestrijding zag bijvoorbeeld hun opbrengst met bijna 9 procent dalen doordat één van de oprichters 160.000 euro aan management fees declareerde in een jaar tijd. Hierdoor daalde de opbrengst naar 124 miljoen euro. Artsen zonder Grenzen zag hun opbrengst juist stijgen, dankzij een zeer betrokken achterban die gul doneerde bij een reeks grote rampen zoals ebola. Nalatenschappen kunnen de opbrengst enorm laten variëren. Reddingsbrigade KNRM bijvoorbeeld ontving in 2014 83% meer opbrengst dankzij drie grote erfenissen van samen 19 miljoen euro.

Analyse

VU hoogleraar filantropie René Bekkers stelt dat economische crises de afgelopen decennia de inkomsten van goede doelen negatief hebben beïnvloed Dit gebeurde telkens met een vertraging van enkele jaren. Vooral de hoogte van het vermogen van de Nederlander speelt een rol bij het doen van giften. De filantropie in Nederland lijkt volgens hem overigens minder gevoelig voor economische tegenwind dan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar de inkomsten van goede doelen in 2008-2009 flink daalden en daarna amper stegen. René Bekkers denkt dat de goede doelen de komende jaren mogelijk minder aantrekkelijk zullen zijn voor vermogende particulieren. Vanwege de lage rentestand steken zij hun geld liever in bijvoorbeeld crowdfunding projecten.

Reacties zijn gesloten.