In de afgelopen jaren zijn zaken zoals werkloosheid, banengroei en export eindelijk weer eens aan de goede kant van het economisch vergelijk te vinden. Dat en een oplevende Europese economie vertaald zich in Nederland dit jaar in een economische groei van maar liefst twee procent. Na jaren waarin de economische groei in Nederland in tiende procenten moest worden uitgedrukt gaan we dit jaar weer met cijfers voor de komma werken. Een verdubbeling van de groei in vergelijking met vorig jaar. Voor volgend jaar wordt zelfs verwacht dat de Nederlandse economie met 2,4 procent zal groeien. Aldus het Centraal Plan Bureau.

Werkloosheid daalt, consumenten vertrouwen stijgt

Deze opleving vertaald zich ook in een stijgende werkgelegenheid in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2015 kwam uit op zo’n 136 duizend. Dat zijn er 50 duizend meer dan in dezelfde periode in 2014. Zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie, handel, vervoer en horeca bleken sectoren te zijn met de meeste banengroei. De werkloosheid kwam in juli dit jaar uit op 603 duizend mensen. Dat komt neer op een percentage van 6,8 procent werklozen op een beroepsbevolking van 8,3 miljoen mensen. Ongeveer hetzelfde peil als in februari 2013.

totale werkzame beroepsbevolking

Het consumenten vertrouwen bleef ook dit kwartaal stijgen en dat vertaalde zich eveneens in een stijging, ditmaal van de consumenten uitgaven. Uitgaves die voornamelijk ten goede kwamen aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Al met al beduidend betere economische cijfers dan in voorafgaande jaren het geval is geweest. En ook over de vooruitzichten zijn volgens  de economen positief gestemd.

consumentenvertrouwen

Herstel zet naar verwachting door

Ondanks een ietwat tegenvallende groei als het de wereldeconomie betreft blijven wij hier in centraal Europa naar verwachting groeien. Aan de hand van grote broer Duitsland, waar eveneens gunstige economische ontwikkelingen zijn op te merken, zet het herstel door. Het begrotingstekort daalt naar 1,9 procent en de verwachting is dat deze volgend jaar onder de 1 procent zal komen. Ook de staatschuld is gedaald van 67,6 naar 65,4 procent van het bruto binnenlands product. Deze forse daling heeft voor een groot gedeelte te maken met de verkoop van ABN AMRO. Deze zaken, naast een zich herstellende arbeidsmarkt, een groeiende vertrouwen en uitgavepatroon van de consument zijn oorzakelijk aan een voortdurende groei. Hoe lang we deze groei vast kunnen houden valt te bezien. Veel van de groei is te relateren aan zeer variabele omstandigheden zoals de rentestand en olieprijs. Fluctuaties op die gebieden hebben een trickle down effect dat niet tot in detail vooraf te overzien is. De toekomst zal ons daar ongetwijfeld duidelijkheid over verschaffen.

Reacties zijn gesloten.