Breaking News:

No breaking news to display…

Het pensioenvraagstuk van de ZZPer

Het pensioenvraagstuk van de ZZPer

5 oktober 2015

Nieuws:

De groep ZZPers in Nederland blijft groeien. Een groot deel hiervan bouwt nauwelijks of geen pensioen op. De Wet en regelgeving qua pensioen zijn in Nederland voornamelijk rondom de relatie… Read More ›

Nieuw pensioenstelsel biedt een betere toekomst!

Nieuw pensioenstelsel biedt een betere toekomst!

23 september 2015

Nieuws:

Staatssecretaris Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan voor het verbeteren van het pensioenstelsel. De afgelopen tijd… Read More ›

Aantrekkende economie schept vertrouwen onder consumenten

Aantrekkende economie schept vertrouwen onder consumenten

12 september 2015

Nieuws:

In de afgelopen jaren zijn zaken zoals werkloosheid, banengroei en export eindelijk weer eens aan de goede kant van het economisch vergelijk te vinden. Dat en een oplevende Europese economie… Read More ›

Wetswijzigingen die voor de OR van belang zijn

Wetswijzigingen die voor de OR van belang zijn

11 augustus 2015

Nieuws:

In de tweede helft van 2015 zal een lijst wetsvoorstellen door de Tweede en Eerste Kamer worden bekrachtigd. Een aantal van de wijzigingen is van belang voor de Ondernemingsraad (OR).… Read More ›

Nieuwe Wet werk en zekerheid van kracht

Nieuwe Wet werk en zekerheid van kracht

5 augustus 2015

Nieuws:

Afgelopen juli 2015 zijn de aanpassingen op de wet werk en zekerheid van kracht gegaan. De maatregelen zijn van toepassing op de volgende drie gebieden: De positie van flexwerkers op… Read More ›

Donaties aan goede doelen blijven achter bij herstel economie

Donaties aan goede doelen blijven achter bij herstel economie

16 juli 2015

Nieuws:

Sinds 2014 herstelt de economie zich, maar dalen de opbrengsten van goede doelen. Dit meldt een artikel in De Volkskrant van juli jongstleden. De 25 grootste goede doelen wisten uit… Read More ›

ECB: Historisch lage rentestand

ECB: Historisch lage rentestand

15 juni 2015

Nieuws:

Sinds vorig jaar 14 September, de datum van de laatste aanpassing van de ECB is er sprake van een historisch lage rentestand. De rentestanden zakten door tot onder de 0,5… Read More ›

Unieke campagnes DELA zetten de ‘gewone mens’ centraal

Unieke campagnes DELA zetten de ‘gewone mens’ centraal

10 juni 2015

Nieuws:

Niet alleen goede doelen zetten zich in voor andere mensen. Ook uitvaartverzorger- en verzekeraar DELA  benadrukt dat we elkaar de helpende handen moeten bieden. Hun commercials met als thema ‘Waarom… Read More ›

Creativiteit en loyaliteit vereist voor fondsenwerving

Creativiteit en loyaliteit vereist voor fondsenwerving

21 mei 2015

Nieuws:

Goede doelen moeten steeds creatiever omgaan om voldoende donaties binnen te halen. Het is moeilijk om genoeg collectanten te vinden om langs de deuren te gaan en mensen blijken minder geneigd… Read More ›

Nederlanders geven nog steeds gul aan goede doelen

Nederlanders geven nog steeds gul aan goede doelen

15 april 2015

Nieuws:

We helpen anderen nog steeds graag, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De werkgroep filantropische studies doet elke twee jaar onderzoek naar ons geefgedrag en publiceerden… Read More ›